แต่งงานเพศเดียวกัน ฝันเป็นจริง(เสียที)


เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องคิดฝันถึงวันแต่งงานของตัวเองอย่างแน่นอนหากเป็นชายหญิงก็ดูธรรมดา แต่หากเป็นเพศเดียวกันความฝันแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรับรองเรื่องนี้อย่างไรก็ตามความฝันแต่งงานเพศเดียวกันตามกฎหมายก็กลายเป็นจริงเสียทีในประเทศอเมริกา

ความเท่าเทียมกัน

หลังจากผ่านการโต้แย้ง โต้เถียงมาหลายครั้ง สุดท้ายอเมริกาก็ผ่านร่างกฎหมายเพื่อรองรับการแต่งงานเพศเดียวกันขึ้นมาได้สำเร็จ กฎหมายฉบับนี้มองภาพกว้างจะให้สิทธิ์คู่แต่งงานเพศเดียวกัน เหมือนกับคู่แต่งงานชายหญิงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษ สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล มรดกตกทอด การทำเรื่องใบเขียว ใบอนุญาต ไปจนถึงสิทธิส่วนลดห้างร้านก็สามารถนำทะเบียนสมรสนี้ไปยืนยันได้เช่นกัน นับว่าเป็นความเท่าเทียมที่รอมานานจริง

คุณสมบัติคู่แต่งงาน

คุณสมบัติสำหรับคู่แต่งงานเพศเดียวกัน ก็เหมือนกับคู่ชายหญิงทั่วไป หนึ่งต้องบรรลุนิติภาวะคือมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สองคู่แต่งงานจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง พ่อแม่ ญาติ ข้อสามทั้งคู่จะต้องอยู่ในสถานะโสดทั้งคู่ หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพันธะจะต้องทำการหย่าขาดให้เรียบร้อยพร้อมทำหนังสือยืนยัน

ขั้นตอนการแต่งงานเพศเดียวกัน

การแต่งงานเพศเดียวกันในประเทศอเมริกาเค้าแบ่งการทำงานออกเป็นสองขั้นตอน หนึ่งจะเป็นขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย(แต่ยังไม่มีผลตามกฎหมายนะ) กล่าวคือจะให้คู่สมรสทั้งสองคนเข้าไปยื่นคำร้อง กรอกเอกสารเพื่อขอแต่งงานเพศเดียวกันที่สำนักงานทะเบียน(เทียบเท่าอำเภอบ้านเรา) จากนั้นทางสำนักงานจะเรียกเราเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนจากเอกสาร ชำระค่าธรรมเนียมเอกสารด้วย เสร็จขั้นตอนนี้จะได้เอกสารทะเบียนสมรสมา ขั้นตอนที่สองจะเป็นพิธีแต่งงาน โดยเค้ากำหนดให้เราต้องเข้าพิธีแต่งงานด้วยเพื่อให้เอกสารทะเบียนสมรสสมบูรณ์ เราสามารถเลือกพิธีแต่งงานได้ตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางศาสนา บาทหลวง โต๊ะอิหม่าม พระ แต่ถ้าหากไม่มีจริงๆเค้าจะมีทนายคอยทำหน้าที่นี้ไว้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นชิคาโกเราสามารถนำเอกสารไปทำพิธีแต่งงานใน ซิตี้ฮอล ได้เลย หากไม่ทำพิธีใน 60 วัน เอกสารจะถือว่าเป็นโมฆะ

จากอเมริกาสู่ไทย

แนวคิดแต่งานเพศเดียวกันแบบถูกกฎหมายของอเมริกานั้นถือว่าเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นได้ทำตามเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันให้กับทุกเพศ บ้านเราเองแม้จะยังไม่มีแนวคิดเรื่องดังกล่าว แต่ในอนาคตก็อาจจะใช้โมเดลดังกล่าวมาเป็นต้นแบบเพื่อร่างกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกับแบบถูกกฎหมายก็เป็นได้ หวังว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้คงจะทำให้หลายคนมีความสุขมากขึ้น